Available courses

  II wojna światowa

  Polacy podczas II wojny światowej

  Świat po II wojnie światowej

  Polska po II wojnie światowej

  Upadek komunizmu

  Polska i świat w nowej epoce


  Europa po kongresie wiedeńskim

  Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

  Europa i świat po Wiośnie Ludów

  Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

  I wojna światowa

  Świat w okresie międzywojennym

  Polska w okresie międzywojennym

  Walka o odzyskanie niepodległości

  Pod zaborami

  Odrodzenie państwa polskiego

  Świat między wojnami

  II wojna światowa

  Polska Rzeczpospolita Ludowa

  Współczesna Polska

  Problemy ludzkości


  Bieganie po ekranie - Pivot Animator

  Z kotem za pan brat - Scratch

  Nie tylko kalkulator - MS Excel 2016

  Malowanie na warstwach - GIMP